Trang chủ > Về chúng tôi>Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ của chúng tôi

 • Dịch vụ trước khi bán hàng

  · Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
  · Nghiên cứu sản phẩm
  · Nghiên cứu ngành của bạn hoặc sự cạnh tranh
  · Đánh giá sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn so với đối thủ cạnh tranh
  · Tạo các cuộc gọi chiến lược

 • Dịch vụ sau bán hàng

  · Phụ tùng miễn phí
  · Cài đặt tại chỗ
  · Trả lại và thay thế
  · Dịch vụ bảo trì và sửa chữa tại hiện trường
  · Trung tâm cuộc gọi ở nước ngoài